Miesiąc: <span>listopad 2020</span>

Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego – wirtualny warsztat
30 listopada 2020 r.

25 listopada br. odbył się wirtualny warsztat, w trakcie którego przedstawiliśmy wersję roboczą poradnika „Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego”. W pierwszej części warsztatów przedstawiono następujące tematy: Zarządzanie ryzykiem chemicznym i systemy zarządzania środowiskowego – podobieństwa i różnice Jak wykorzystać koncepcję systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 / EMAS do efektywnego zarządzania …

Prace nad projektem zmian w ustawie o efektywności energetycznej
23 listopada 2020 r.

W ostatnich miesiącach zostały przyspieszone prace nad projektem zmian w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020/264). Zostały zakończone konsultacje publiczne, a projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (nr UC41 z wykazu Rządowego Centrum Legislacji) został przekazany do Komitetu do …

Spotkanie z audytorami 1 grudnia 2020
12 listopada 2020 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zrzeszające m.in. weryfikatorów środowiskowych, posiadających akredytację PCA w zakresie gospodarki odpadami, planuje zorganizować drugie spotkanie dyskusyjno-warsztatowe, mające charakter warsztatu doskonalącego dla czynnych audytorów prowadzących audyty recyklerów i zakładów przetwarzania ZSEE. Zaproponowaliśmy udział w tym spotkaniu przedstawicielom Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Instytutu Ochrony Środowiska (będących wykonawcami bazy BDO, …

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach
9 listopada 2020 r.

9 listopada br. Forum przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opublikowanego w październiku. Uwagi dotyczą kwestii istotnych dla prowadzenia audytów recyklerów: wykonywania audytów przedsiębiorców prowadzących w 2020 r. wyłącznie odzysk (bez recyklingu), potrzeby doprecyzowania kwestii przygotowania do ponownego użycia …

Dostęp do BDO – nasz komentarz
3 listopada 2020 r.

Mając na uwadze kolejny sezon audytów recyklerów oraz funkcjonowanie już pełną (?) parą Bazy Danych o Odpadach Zarząd Stowarzyszenia wystąpił we wrześniu br. do Ministerstwa Klimatu z wnioskiem o nadanie  w ramach BDO szczególnych uprawnień dla audytorów. Niestety, z uzyskanej odpowiedzi (już z Ministerstwa Klimatu i Środowiska) wynika, że audytorzy mają sobie …