Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Dobre praktyki audytowania

Grupa Praktyk Audytowania ISO 14001 to nieformalna grupa ekspertów, audytorów i praktyków systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) działających w ramach Komitetu Technicznego ISO 207. Grupa przygotowuje wytyczne zawierające pomysły, przykłady i wyjaśnienia dotyczące audytu systemów zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015.

Wytyczne są skierowane przede wszystkim do audytorów, konsultantów i praktyków zajmujących się SZŚ. Odzwierciedlają one wiele różnych poglądów na temat audytu SZŚ, w związku z tym treść poszczególnych dokumentów może nie zawsze być spójna. Nie było intencją ich twórców, aby stanowiły one źródło wymagań lub punktów odniesienia dla wszystkich audytorów, konsultantów czy praktyków.

Informacje zwrotne od użytkowników zostaną wykorzystane przez Grupę Praktyk Audytowania ISO 14001 w celu ustalenia, czy należy opracować dodatkowe dokumenty z wytycznymi, czy też należy zaktualizować te obecne. Komentarze do referatów lub prezentacji można przesyłać na adres e-mail: Nele.Zgavc@bsigroup.com lub do sekretariatu Polskiego Forum ISO 14000, które współpracuje z Grupą.

Oryginały wytycznych można pobrać ze strony ISO

Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015 – Audytowanie dostawców zewnętrznych
Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015 – Audyt i certyfikacja wiarygodności przekazywanych informacji
Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015 – Doskonalenie
Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015 – Ryzyka i szanse
Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015 – Perspektywa cyklu życia

Analogicznie do Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001 ISO i IAF powołały Grupę Praktyk Audytowania ISO 9001. Niektóre z dokumentów publikowanych przez tę grupę mają zastosowanie do audytów systemu zarządzania środowiskowego. Publikujemy dwa z nich. Pierwszy dotyczy prowadzenia audytów zdalnych, drugi zaś omawia kwestię różnic między mylonymi często terminami: zakres systemu zarządzania, zakres certyfikacji, zakres normy i zakres audytu, a także możliwości (lub ich braku) stosowania niektórych wymagań normy ISO 9001 w określonych sytuacjach.