Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

EMAS

Lista organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Lista rejestru EMAS

Wykaz weryfikatorów EMAS akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. Wykaz weryfikatorów EMAS (po otwarciu strony należy kliknąć w dolny przycisk „Szukaj”)

Osoba kontaktowa do spraw EMAS w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – pani Marta Bociek, tel. 22/310 67 43, e-mail: emas@gdos.gov.pl


Akty prawne w zakresie EMAS:

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

zmienione przez:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

– Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

II. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)


Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla turystyki SDR turystyka

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla rolnictwa SDR rolnictwo

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla gospodarki odpadami SDR odpady

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla handlu detalicznego SDR handel detaliczny

Sektorowy dokument referencyjna EMAS dla produkcji samochodów SDR produkcja samochodów

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla administracji publicznej SDR administracja publiczna

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla produkcji żywności i napojów SDR produkcja żywności i napojów


Lepsza efektywność środowiskowa: europejski system ekozarządzania i audytu EMAS – zestawienie aktualnych informacji o EMAS