Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Wykaz norm serii ISO 14000 i ISO 50000

WYKAZ NORM I INNYCH DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH SERII ISO 14000

Korzystając z wykazu norm serii ISO 14000 (datowanego na sierpień 2022), który PKN zamieścił na swej stronie internetowej, uaktualniliśmy dane i przedstawiamy zbiór norm i innych dokumentów normalizacyjnych, które były lub obecnie są przedmiotem prac Komitetu Technicznego ISO nr 207, a są związane z zarządzaniem środowiskowym. Jeżeli prace nad danym dokumentem były lub są prowadzone także na poziomie krajowym (w Komitecie Technicznym PKN nr 270), to informacja na ten temat znajduje się z prawej strony tabeli.
Wykaz przedstawia stan na koniec października 2023.

WYKAZ NORM I INNYCH DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH SERII ISO 50000

Wzorując się na Wykazie norm serii ISO 14000 przygotowaliśmy analogiczny wykaz dla norm i innych dokumentów normalizacyjnych związanych z zarządzaniem energią. Oprócz norm ISO (będących obiektem zainteresowania Komitetu Technicznego ISO/TC 301) prezentujemy także dokumenty opracowywane przez CEN-CENELEC (w Komitecie Technicznym CEN/CLC/TC 14) i, jeżeli takie prace zostały podjęte, ich polskie odpowiedniki opracowywane w Komitecie Technicznym nr 304.
Wykaz przedstawia stan na koniec kwietnia 2023.