Kategoria: <span>Aktualności</span>

Webinarium nt. projektu ustawy wdrażającej CSRD
18 kwietnia 2024 r.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium, podczas którego zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14). 1. Termin: czwartek 25 kwietnia 2024 r. 2. Czas trwania: 10:00-12:30 3. Formuła on-line: bez rejestracji …

Zmiany w normie ISO 14001 – zapraszamy na webinar
27 lutego 2024 r.

Norma ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015-09) jest obecnie aktualizowana. Prace prowadzone są przez Grupę Roboczą (WG 15) w Komitecie Technicznym ISO TC 207. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego (d. Polskie Forum ISO 14000) jest mocno zaangażowane w tworzenie nowej wersji normy ISO 14001 – Robert Pochyluk (V-ce Prezes naszego Stowarzyszenia) został wybrany na …

Konferencja „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD”
17 stycznia 2024 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka”, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 14.00-18.15, w Auli Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55 w Warszawie. Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad sposobem wdrażania i …

EFRAG zaprasza do testów ESRS i wytycznych dla MŚP
29 grudnia 2023 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz użytkowników sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju MŚP do udziału w testach projektów: standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME), wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME). Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach …