Kategoria: <span>Aktualności</span>

Webinarium nt. Europejskich Standardów Raportowania ESRS
22 listopada 2023 r.

W imieniu Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Podczas webinarium zostaną omówione nowe standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju obowiązujące w UE (ESRS): Termin: 27 listopada 2023 r. Czas trwania: 10:00-13:00 Formuła: on-line (bez rejestracji). Webinarium będzie w formie …

Szkolenie kompetencyjne dla audytorów wg DAVE-02
20 listopada 2023 r.

Jak co roku informujemy o możliwości zgłoszenia się na szkolenie Dave-02 dla osób, które chciałyby zostać audytorami prowadzącymi audyty recyklerów zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, organizacji odzysku SEE. Szkolenie obejmuje program zawarty w wymaganiach akredytacyjnych Dave-02. Szkolenie odbędzie się w formule on-line. Podzielone jest na 3 części: odpady opakowaniowe ZSEE międzynarodowe przemieszczanie odpadów …

Nadchodzą zmiany w normie ISO 14001!
2 listopada 2023 r.

Jakie to będą zmiany i czy możemy mieć na nie wpływ? Ruszają prace WG 15 (Grupy Roboczej ISO) stworzonej do opracowania nowego wydania normy międzynarodowej ISO 14001. Współprzewodniczącym tej Grupy jest Robert Pochyluk – Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Zarządzania Środowiskowego (d. PF ISO 14000). ISO planuje, że prace WG 15 zakończą się …

Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w III kwartale 2023
19 października 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania, których tematyka obejmuje: terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania środowiskowego, auditowanie i badania środowiskowe, etykietowanie środowiskowe, ocenę cyklu życia, ocenę wyników działalności środowiskowej, zarządzanie gazami …

Nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią
11 października 2023 r.

W dniu 10 października br. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955 Dyrektywa ta wprowadza obowiązek posiadania certyfikowanego systemu zarządzania energią przez wszystkie przedsiębiorstwa o średnim rocznym zużyciu energii powyżej 85 TJ (23,6 GWh). Na wdrożenie SZE przewidziane są 4 lata – …

XIX Konferencja SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE
9 października 2023 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego serdecznie zaprasza na XIX Ogólnopolską Konferencję „Systemy Zarządzania w Energetyce”, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2023 r. w Krakowie. Zgodnie z dotychczasową tradycją i w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników urozmaicony program, zawierający przedstawienie nowych wyzwań, przed którymi stawać będą systemy zarządzania, interpretację wymagań norm, jak …