Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Audyt recyklera

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego (d. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000) opracowało KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK:

Celem opracowanych Kodeksów Dobrych Praktyk jest zapewnienie wysokiego standardu oraz jednolitego podejścia przez wszystkie akredytowane podmioty (w zakresie DAVE-02) przy wykonywaniu ww. audytów i do tych podmiotów w szczególności kodeksy są adresowane.

Kodeksy Dobrych Praktyk powstały w oparciu o doświadczenia naszych członków oraz zostały poddane konsultacjom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Uwzględniliśmy m.in. szereg uwag złożonych przez organizacje odzysku opakowań oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także przez firmy recyklingowe odpadów opakowaniowych i zakłady przetwarzania zużytego sprzętu.

Autorem i właścicielem praw autorskich Kodeksu Dobrych Praktyk jest Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego. Stowarzyszenie nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie fragmentów. Dokument może być stosowany wyłącznie jako całość. Stowarzyszenie wyraża zgodę na dalsze rozpowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk.