Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Zarządzanie chemikaliami a SZŚ

Poradnik ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

Poradnik powstał w oparciu o przekonanie, że SZŚ może być stosowany do zarządzania chemikaliami i że połączenie tych dwóch koncepcji przyniesie korzyści zarówno organizacji jak i środowisku.

Poradnik został stworzony z myślą o osobach pracujących dla organizacji, które:

  • utrzymują SZŚ (oparty na wymaganiach normy ISO 14001 lub Rozporządzenia EMAS), ale dotychczas w niewielkim stopniu ujmowały w nim kwestie związane z zarządzaniem chemikaliami,
  • nie widzą konieczności utrzymywania formalnego SZŚ, ale szukają inspiracji do lepszego zarządzania chemikaliami,

a także

  • audytorów działających w imieniu jednostek certyfikujących (w tym weryfikatorów EMAS), którzy poszukują wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w różnych obszarach związanych z zarządzaniem środowiskowym.

Poradnik przeznaczony jest dla użytkowników chemikaliów, a nie dla ich producentów.

Pliki do pobrania:

  • Zarządzanie chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego. Poradnik
  • Ocena kart charakterystyki – lista kontrolna
  • Wykaz stosowanych chemikaliów – szablon

Wersja angielska poradnika jest dostępna tutaj / English version of the guide is available here:
Management of chemicals as a part of the environmental management system. Guide


Poradnik powstał w ramach projektu pn. „Wykorzystanie kluczowych rezultatów projektu NonHazCity: wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz ograniczaniu zużycia chemikaliów w miastach (NonHazCity2)”. Projekt był współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć ma stronie Projektu