Poznaj bieżące tematy

Poznaj bieżące tematy

Skorzystaj z doradztwa i pomocy

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego (d. Stowarzyszenie Klub Polskie Forum PFISO 14000)
od 1996 r. zaprasza do współpracy osoby utrzymujące w organizacjach systemy zarządzania środowiskowego, konsultantów i audytorów. Tworzymy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów powstających na styku wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie środowiskowe tj. normalizacji, certyfikowanych / rejestrowanych organizacji, jednostek certyfikacyjnych/ weryfikatorów, akredytacji i administracji publicznej. Normy Międzynarodowe serii ISO 14000 i Rozporządzenie EMAS stanowią podstawę dla skutecznego zarządzania środowiskowego, które we współczesnej gospodarce jest jednym z istotnych czynników sukcesu w działalności komercyjnej.


Aktualności

Stowarzyszenie

Członkowie wspierający