Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Kontakt

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego
(d. Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000)
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182

NIP: 951-17-13-993

Adres do korespondencji:
ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk

tel. 516 498 935
e-mail: sekretariat@pfzs.org

Punkt informacyjny w Częstochowie
tel. 504 255 341

Klauzula informacyjna RODO

    *

    Pole wymagane