Webinarium nt. projektu ustawy wdrażającej CSRD18 kwietnia 2024 r.

Webinarium nt. projektu ustawy wdrażającej CSRD
18 kwietnia 2024 r.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium, podczas którego zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

1. Termin: czwartek 25 kwietnia 2024 r.

2. Czas trwania: 10:00-12:30

3. Formuła on-line:

  • bez rejestracji (bez możliwości zadawania pytań) – transmisja na kanale YouTube MFiPR
  • z rejestracją (z możliwością zadawania pytań) – uczestnictwo na platformie ZOOM, rejestracja pod linkiem.

4. Wydarzenie jest bezpłatne.

Webinarium jest skierowane w szczególności do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD, a ponadto do biegłych rewidentów odpowiedzialnych za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce strony MF.

 

Jest już dostępne nagranie webinarium – zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami przedstawicieli MF, MRiFR, PIBR oraz PANA:
Wystąpienia zaczynają się od 10 minuty nagrania.