Zmiany w normie ISO 14001 – zapraszamy na webinar27 lutego 2024 r.

Zmiany w normie ISO 14001 – zapraszamy na webinar
27 lutego 2024 r.

Norma ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015-09) jest obecnie aktualizowana. Prace prowadzone są przez Grupę Roboczą (WG 15) w Komitecie Technicznym ISO TC 207.

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego (d. Polskie Forum ISO 14000) jest mocno zaangażowane w tworzenie nowej wersji normy ISO 14001 – Robert Pochyluk (V-ce Prezes naszego Stowarzyszenia) został wybrany na współprzewodniczącego WG 15, mamy też swego przedstawiciela w gronie ekspertów.

Stan prac WG 15 na dzień dzisiejszy jest następujący: 5.02.2024 zakończył się cykl spotkań nad pierwszą wersją projektu nowej normy i wypracowany dokument (jako wersja CD – Committee Draft) został skierowany do opiniowania przez narodowe komitety normalizacyjne.

W związku z tym, postanowiliśmy podzielić się z Państwem głównymi założeniami projektu nowej normy na spotkaniu w dniu 12 marca o godz. 10.00link do rejestracji

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z projektem zmian w normie powstanie grupa osób zainteresowanych przygotowywaniem uwag do kolejnych wersji projektu nowej normy.

Jesteśmy przekonani, że warto śledzić kierunki zmian, a jeśli jest możliwość to wpływać na to, aby wprowadzane zmiany były sensowne, zrozumiałe i spełniały nasze oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy!