Poprawka do normy ISO 14001:201517 kwietnia 2024 r.

Poprawka do normy ISO 14001:2015
17 kwietnia 2024 r.

W lutym b.r. opublikowana została poprawka: ISO 14001:2015/Amd.1:2024(en), która:

  • w punkcie 1 wprowadza obowiązek określenia przez organizację, czy zmiana klimatu jest dla niej istotną kwestią,
  • a do punktu 2 dodaje Uwagę mówiącą, że strony zainteresowane mogą mieć wymagania odnośnie do zmian klimatu.