Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Materiały konferencyjne

Konferencja ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI 2014

W dniach 24-25 kwietnia 2014r. odbyła się doroczna konferencja Polskiego Forum ISO 14000 zatytułowana „Zarządzanie kosztami środowiskowymi”. Dzięki uprzejmości PGNiG SA mogliśmy gościć ponad 70 uczestników w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Organizację konferencji wspomógł w również Polski Rejestr Statków – przedstawiciel jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS).

Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące materiały:

1. Piotr Małecki
„Obciążenia finansowe firmy w postaci podatków i opłat ekologicznych”
2. Maria Urbaniec
„Projekty optymalizacji kosztów środowiskowych
3. Grzegorz Marchewka
“Certyfikacja i weryfikacja – uwarunkowania generujące koszty dla organizacji”
4. Jarosław Klonowski
“Pomiar efektywności środowiskowej produktów i organizacji”
5. Alina Matuszak – Flejszman
„Efektywność środowiskowa w cyklu życia produktów i organizacji”
6. Monika Kadzikiewicz – Schoeneich, Jakub Siewko
“Prezentacja danych finansowych z zakresu ochrony środowiska w raportach i sprawozdaniach PGNiG SA”
7. Edyta Dudkowiak, Aleksandra Kawalec
„Operatorski system bezpieczeństwa HSE w PGNiG SA”
8. Kazimierz Górka
„Analiza kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w latach 2008-2012”
9. Anna Gruszka
„Zmiany w normach dotyczących zarządzania środowiskowego”
10. Robert Pochyluk
„Stan prac nad nową normą ISO 14001”
11. Piotr Małecki, Andrzej Ociepa
„Koszty w systemie zarządzania środowiskowego”
12. Maciej Krzyczkowski
„Koszty i korzyści związane z systemem EMAS”
13. Adam Mierzwiński
„Zmiana wymagań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska”
14. Katarzyna Dziurska, Krzysztof Wiland
„Koszty ochrony środowiska w PGNiG Termika SA”
15. Andrzej Ociepa
„Zakres projektu dot. zarządzania kosztami środowiskowymi w firmie”


Konferencja Jubileuszowa 2012

W dniach 17-18 kwietnia 2012 r. odbyła się konferencja „Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego”, organizowana z okazji 15-lecia działania naszego Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości członka wspierającego Forum – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – konferencja odbyła się w sali konferencyjnej przy Muzeum Gazownictwa.

Udział w konferencji wzięło ok. 80 osób – zarówno członków Stowarzyszenia, jak i przedstawicieli organizacji zaangażowanych w utrzymywanie i rozwój systemów zarządzania środowiskowego. W pierwszej części konferencji poświęconej historii Stowarzyszenia uhonorowano Mennicę Polską SA oraz Elektromontaż Rzeszów SA organizacje, które wspierają Polskie Forum ISO 14000 od chwili jego powstania.
Wręczono także dyplomy potwierdzające fakt przyznania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia kolegom Andrzejowi Sulińskiemu i Andrzejowi Ociepie, którzy uczestniczyli w powstaniu Stowarzyszenia i od tego czasu aktywnie działają w jego władzach.

Organizację konferencji wsparli sponsorzy: Bureau Veritas Certification Polska oraz Det Norske Veritas Business Assurance Poland. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Ecomanager.

Pełna relacja wraz z fotogalerią do pobrania

Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące materiały:

 1. Monika Kadzikiewicz – Schoeneich
  „SZŚ w PGNiG SA – osiągnięcia i dalsze plany”
 2. Tomasz Podgajniak
  „Energetyka odnawialna a zmiany klimatyczne”
 3. Krzysztof Wiland, Rafał Malinowski
  „Emisja zanieczyszczeń do atmosfery”
 4. Maciej Krzyczkowski
  „Strategia GDOŚ w zakresie EMAS”
 5. Michał Mikołajczyk
  „Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa”
 6. Leszek Krawczyk
  „Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji ASRP”
 7. Wojciech Świątek
  „Zintegrowany system zarządzania w PWPW SA”
 8. Anna Gruszka
  „Normalizacja zarządzania środowiskowego”
 9. Alina Matuszak – Flejszman
  „Skuteczność i efektywność SZŚ”
 10. Anna Wajnbergier, Małgorzata Wybacz
  „Czas na EMAS”
 11. Andrzej Ociepa
  „Nowa norma ISO 50001”
 12. Krzysztof Lebdowicz
  „System zarządzania energią w Koksowni Przyjaźń”
 13. Witold Dżugan
  „Aktualne trendy i nowe narzędzia zarządzania środowiskowego oraz zrównoważonego rozwoju”