EFRAG zaprasza do testów ESRS i wytycznych dla MŚP29 grudnia 2023 r.

EFRAG zaprasza do testów ESRS i wytycznych dla MŚP
29 grudnia 2023 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz użytkowników sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju MŚP do udziału w testach projektów:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME),
  • wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME).

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach należy przekazać do EFRAG do 31 stycznia 2024 r.
Szczegółowe informacje o projektach i testach dostępne są na stronie internetowej EFRAG (w j. angielskim)