Dostęp do BDO – nasz komentarz3 listopada 2020 r.

Dostęp do BDO – nasz komentarz
3 listopada 2020 r.

Mając na uwadze kolejny sezon audytów recyklerów oraz funkcjonowanie już pełną (?) parą Bazy Danych o Odpadach Zarząd Stowarzyszenia wystąpił we wrześniu br. do Ministerstwa Klimatu z wnioskiem o nadanie  w ramach BDO szczególnych uprawnień dla audytorów. Niestety, z uzyskanej odpowiedzi (już z Ministerstwa Klimatu i Środowiska) wynika, że audytorzy mają sobie radzić sami, a dokładniej: zależy to od posiadacza konta (czyli audytowanego).

Wydaje się więc, że, niezależnie od rezultatów dalszych działań, które zamierzamy podjąć podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa 1 grudnia br., uzyskanie dostępu do konta użytkownika (audytowanego podmiotu) będzie możliwe tylko poprzez zawarcie odpowiednich klauzul w zawieranych umowach.