Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach9 listopada 2020 r.

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach
9 listopada 2020 r.

9 listopada br. Forum przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opublikowanego w październiku. Uwagi dotyczą kwestii istotnych dla prowadzenia audytów recyklerów:

  • wykonywania audytów przedsiębiorców prowadzących w 2020 r. wyłącznie odzysk (bez recyklingu),
  • potrzeby doprecyzowania kwestii przygotowania do ponownego użycia jako jednej z form recyklingu,
  • potrzeby przesunięcia terminów realizacji audytów przetwarzających odpady.

Zwrócono również uwagę na pewne zniekształcenie w stosunku do dyrektywy wymagań związanych z  utratą statusu odpadów.

Pełny tekst opinii Forum