Prace nad projektem zmian w ustawie o efektywności energetycznej23 listopada 2020 r.

Prace nad projektem zmian w ustawie o efektywności energetycznej
23 listopada 2020 r.

W ostatnich miesiącach zostały przyspieszone prace nad projektem zmian w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020/264). Zostały zakończone konsultacje publiczne, a projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (nr UC41 z wykazu Rządowego Centrum Legislacji) został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich, co oznacza ostatnie etapy prac przed skierowaniem do Sejmu. Nasze sugestie (a pewnie i wielu innych zainteresowanych) zgłoszone w czasie konsultacji publicznych nie zostały uwzględnione. M.in. podnosiliśmy sprawy weryfikacji prawidłowości i kompletności audytów energetycznych oraz przekazywania informacji o osiągniętych (a nie zaplanowanych) efektach energetycznych, podawanych w zawiadomieniu do URE. W projekcie zmian kierowano się głównie zgodnością z Dyrektywami UE dot. efektywności energetycznej z 2012 i 2018 r. Ostatecznie nie planuje się zmian artykułów 36 i 37 (poza dopiskiem “na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”). Nie zmieniono również terminu wykonania kolejnego cyklu audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw (do 30 września 2021 r.), przedsiębiorcy powinni to uwzględnić w swoich planach.

Z procedowanym projektem ustawy można zapoznać się na stronie RCL