Spotkanie z audytorami 1 grudnia 202012 listopada 2020 r.

Spotkanie z audytorami 1 grudnia 2020
12 listopada 2020 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zrzeszające m.in. weryfikatorów środowiskowych, posiadających akredytację PCA w zakresie gospodarki odpadami, planuje zorganizować drugie spotkanie dyskusyjno-warsztatowe, mające charakter warsztatu doskonalącego dla czynnych audytorów prowadzących audyty recyklerów i zakładów przetwarzania ZSEE. Zaproponowaliśmy udział w tym spotkaniu przedstawicielom Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Instytutu Ochrony Środowiska (będących wykonawcami bazy BDO, w tym planowanych do wdrożenia nowych funkcjonalności BDO (moduł DPR, JPK), a także PCA i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie miałoby charakter zdalny, on-line. Mamy nadzieję na szeroki odzew wśród zaproszonych instytucji.

Proponowany termin spotkania to 1 grudnia, godzina 10.00.

Zaproszenie oraz program spotkania