Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego – wirtualny warsztat30 listopada 2020 r.

Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego – wirtualny warsztat
30 listopada 2020 r.

25 listopada br. odbył się wirtualny warsztat, w trakcie którego przedstawiliśmy wersję roboczą poradnika „Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego”.

W pierwszej części warsztatów przedstawiono następujące tematy:

  • Zarządzanie ryzykiem chemicznym i systemy zarządzania środowiskowego – podobieństwa i różnice
  • Jak wykorzystać koncepcję systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 / EMAS do efektywnego zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami

W drugiej części, uczestnicy zostali podzieleni na podgrupy, w których dyskutowali na temat poradnika oraz przedstawiali swoje uwagi i propozycje zmian.

W wydarzeniu wzięło udział 97 uczestników reprezentujących przemysł, administrację publiczną, organizacja pozarządowe, instytucje naukowe, decydentów (ministerstwa), konsultantów oraz instytucje normalizacyjne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz przedstawione uwagi i komentarze.

Materiały z warsztatu / Workshop proceedings

Materiały obejmują program wydarzenia, wyniki prac grup roboczych oraz prezentacje przedstawione w trakcie warsztatu.

The proceedings of the international on-line workshop held on November 25th, 2020 „Integrating Chemicals Risk Management Better Into Environmental Management Systems And Standards” consists of the workshop agenda, summary of working groups and the presentations held at the workshop.

Materiały w języku angielskim są dostępne tutaj / the proceedings are available here: Chemicals and EMS_Workshop_Proceedings

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu NonHazCity2 współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.