Miesiąc: <span>styczeń 2020</span>

Wdrażanie BDO a audyty gospodarki odpadami
24 stycznia 2020 r.

Sejm przyjął właśnie, po poprawkach Senatu, zmianę ustawy o odpadach (ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw). Po zmianie jest/będzie (jeszcze podpis Prezydenta i publikacja!)  dopuszczalne  prowadzenie ewidencji odpadów alternatywnie w formie elektronicznej i papierowej, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. …

Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie
22 stycznia 2020 r.

W dniach 15-17.01.2020 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej 11 Podkomitetu 1 działającego w ramach Komitetu Technicznego 207 ISO. Posiedzenie miało na celu kontynuację prac nad wypracowaniem projektu roboczego normy ISO 14002-2 Environmental management systems – Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental …

Wydanie polskiej wersji normy ISO 50001:2018
15 stycznia 2020 r.

W dniu 7.01.2020 r. ukazała się oficjalnie polska wersja normy ISO 50001:2018, tj. PN-EN ISO 50001:2018-09, podającej wymagania dla systemu zarządzania energią w organizacjach. Wymagania dla systemów zarządzania energią zawarte w normie ISO 50001 zostały zmodyfikowane w oparciu o doświadczenia z funkcjonowania systemów zarządzania energią wg poprzedniej normy (ISO 50001:2011). Aktualna struktura …

Szkolenie kompetencyjne dla weryfikatorów środowiskowych EMAS
15 stycznia 2020 r.

W dniach 8-9.01.2020 r. w Gdyni odbyło się szkolenie kompetencyjne dla weryfikatorów środowiskowych EMAS, podczas którego zaprezentowano zakres oraz koncepcję podręcznika zarządzania ryzykiem chemicznym, sporządzanego w ramach trwającego projektu NonHazCity2. Uczestnicy szkolenia odnieśli się do zaprezentowanych informacji oraz wyrazili chęć zapoznania się z jego treścią, a także przetestowania jego zapisów.     …

EMAS i audyty energetyczne – kolejne rozmowy
13 stycznia 2020 r.

Jak już informowaliśmy, Polskie Forum ISO 14000 bierze udział w dyskusjach nad ułatwieniami dla dużych przedsiębiorstw dotyczącymi realizacji obowiązkowych audytów energetycznych, wynikających  z ustawy o efektywności energetycznej przy wykorzystaniu systemu ekozarządzania i audytu EMAS. W dniu 10.12.2019 r. w Ministerstwie Klimatu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone możliwości wykorzystania EMAS do spełnienia tego …