Wdrażanie BDO a audyty gospodarki odpadami24 stycznia 2020 r.

Wdrażanie BDO a audyty gospodarki odpadami
24 stycznia 2020 r.

Sejm przyjął właśnie, po poprawkach Senatu, zmianę ustawy o odpadach (ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw). Po zmianie jest/będzie (jeszcze podpis Prezydenta i publikacja!)  dopuszczalne  prowadzenie ewidencji odpadów alternatywnie w formie elektronicznej i papierowej, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Ale i tak dane trzeba będzie potem wprowadzić do Bazy.

Ciekawsze konsekwencje niesie prolongata do 30 czerwca 2020 r. terminu składania sprawozdań odpadowych za rok 2019. Audyt zakładu przetwarzania zużytego sprzętu musi być przeprowadzony do 30 kwietnia, a zgodnie z wymogami rozporządzenia musi on obejmować m.in. badanie sprawozdań. I w tym momencie pojawia się ryzyko, że z powodu braku sprawozdania audytu nie można de facto wykonać/zakończyć. Oczywiście obowiązek przeprowadzenia audytu obciąża przedsiębiorcę i trzeba oczekiwać, że we własnym interesie zechce on wprowadzić sprawozdanie do BDO. Oczywiście pod warunkiem, że moduł sprawozdawczości będzie funkcjonował – na dziś (24 stycznia) jeszcze nie funkcjonuje.