Konferencja Recyklera 4 luty 2020 r.

Konferencja Recyklera
4 luty 2020 r.

W dniu 30 stycznia 2020 r. członkowie Stowarzyszenia w osobach Marty Krawczyk oraz Wojciecha Świątka uczestniczyli w konferencji „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Problematyka rocznych audytów recyklera”, zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Może o problematyce rocznych audytów recyklera dużo nie mówiono, ale warto było zapoznać się z kilku interesującymi prezentacjami, dotyczącymi aktualnych problemów branży.
Pani Agnieszka Tomaszewska (Min. Klimatu) zachęcała do wdrażania EMAS, a szczególnie cenna wydaje się być informacja o pozytywnym podejściu Ministerstwa do sprawy ułatwień/ulg dla zarejestrowanych w EMAS podmiotów zobowiązanych do prowadzenia audytu energetycznego (na razie projekt).
Przedstawicielka Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego opowiadała o trudnościach w obsłudze Bazy Danych o Odpadach z pozycji urzędu, w szczególności o nieaktywnej możliwości aktualizacji danych zarejestrowanych podmiotów, a przedstawicielka Klastra Gospodarki Odpadowej – o znaczących obniżkach cen surowców wtórnych i równoczesnym wzroście kosztów przetwarzania odpadów.
Pewną sensację wzbudziło podanie kosztów audytu (niezrealizowanego) w wysokości 80 tys. zł (wyraźnie – efekt przeprowadzonej przez weryfikatora oceny ryzyka). Były też głosy wnoszące nieco optymizmu.