Spotkanie partnerów projektu NHC2 w Västerås10 luty 2020 r.

Spotkanie partnerów projektu NHC2 w Västerås
10 luty 2020 r.

W dniach 4-5.02.2020 r. w Västerås odbyło się spotkanie partnerów projektu NonHazCity2, podczas którego prezentowano działania przeprowadzone w ciągu trwania pierwszego okresu projektu. W ramach zadań Polskiego Forum ISO 14000 dyskutowano na temat możliwości powiązania dwóch projektów – NonHazCity2 oraz FitForREACH w celu lepszego zarządzania ryzykiem chemicznym w przedsiębiorstwach. Omówiono także potrzeby i problemy w związku z opracowywaniem podręcznika zarządzania ryzykiem chemicznym oraz możliwości włączenia jego zapisów w dokumenty normalizacyjne.

Więcej informacji o projekcie: NonHazCity2