Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie22 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie
22 stycznia 2020 r.

W dniach 15-17.01.2020 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej 11 Podkomitetu 1 działającego w ramach Komitetu Technicznego 207 ISO. Posiedzenie miało na celu kontynuację prac nad wypracowaniem projektu roboczego normy ISO 14002-2 Environmental management systems – Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area – Part 2: Water. W związku z opracowywanie podręcznika zarządzania ryzykiem chemicznym w ramach projektu NHC2, podczas posiedzenia została przedstawiona koncepcja normy dotyczącej zarządzania ryzykiem chemicznym jako jednej z kolejnych norm serii ISO 14002-x. Zaproponowano trzy warianty wykorzystania wyników projektu:

  • jako odrębną normę serii,
  • jako wsad do norm dotyczących np. wody lub gruntu,
  • kombinacja powyższych.

Koncepcja wykorzystania wyników projektu NHC2 w pracach nad normami ISO 14002 została przyjęta z zainteresowaniem.

Więcej informacji o projekcie: NonHazCity2