Wydanie polskiej wersji normy ISO 50001:201815 stycznia 2020 r.

Wydanie polskiej wersji normy ISO 50001:2018
15 stycznia 2020 r.

W dniu 7.01.2020 r. ukazała się oficjalnie polska wersja normy ISO 50001:2018, tj. PN-EN ISO 50001:2018-09, podającej wymagania dla systemu zarządzania energią w organizacjach. Wymagania dla systemów zarządzania energią zawarte w normie ISO 50001 zostały zmodyfikowane w oparciu o doświadczenia z funkcjonowania systemów zarządzania energią wg poprzedniej normy (ISO 50001:2011). Aktualna struktura normy odpowiada wspólnej strukturze norm ISO dla systemów zarządzania ( m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Warto podkreślić, że nasze Stowarzyszenie opracowało tę polską wersję normy na potrzeby PKN, a nasi przedstawiciele nadal uczestniczą w dyskusjach nad zastosowaniem ISO 50001, prowadzą szkolenia i konsultacje.  W najbliższych planach PF ISO 14000 jest organizacja Klubu Pełnomocnika poświęconego zarządzaniu energią i normie ISO 50001:2018 oraz dyskusja nad szerszym wykorzystaniem normy ISO 50001 w poprawie efektywności energetycznej.