EMAS i audyty energetyczne – kolejne rozmowy13 stycznia 2020 r.

EMAS i audyty energetyczne – kolejne rozmowy
13 stycznia 2020 r.

Jak już informowaliśmy, Polskie Forum ISO 14000 bierze udział w dyskusjach nad ułatwieniami dla dużych przedsiębiorstw dotyczącymi realizacji obowiązkowych audytów energetycznych, wynikających  z ustawy o efektywności energetycznej przy wykorzystaniu systemu ekozarządzania i audytu EMAS. W dniu 10.12.2019 r. w Ministerstwie Klimatu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone możliwości wykorzystania EMAS do spełnienia tego obowiązku. W spotkaniu obok przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, wzięli udział reprezentanci Departamentu Energetyki z dawnego Ministerstwa Energii oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie  spotkania przedyskutowano optymalny wariant oficjalnych wyjaśnień, które będą wydane przez organy administracji państwowej w zakresie możliwości uznania przez URE wykonania obowiązku audytu energetycznego, jeśli duże przedsiębiorstwo (objęte tym obowiązkiem) jest zarejestrowane w systemie EMAS. Dotychczasowe ustalenia zmierzają w kierunku takim, że poza koniecznością rejestracji w systemie EMAS zainteresowane przedsiębiorstwo będzie musiało wykonać uzupełniający przegląd energetyczny, podobny do pewnego stopnia do przeglądu, który muszą wykonywać firmy z wdrożonym systemem zarządzania energią ISO 50001.

Wydanie takich wyjaśnień usunie wątpliwości interpretacyjne dotyczące tych wymagań ustawy o efektywności energetycznej oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania systemem EMAS.