Spotkanie audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera20 grudnia 2019 r.

Spotkanie audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera
20 grudnia 2019 r.

13 grudnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Klimatu, organizowane przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 dla audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek wraz z dyrekcją, kierownictwem i zespołem Departamentu Gospodarki Odpadami. Dodatkowo zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz PCA.

W spotkaniu wzięli udział audytorzy z jednostek uprawnionych do przeprowadzania audytów, czyli weryfikatorzy EMAS  posiadający dodatkową  akredytację w obszarze DAVE-02: PRS, BVP, WAT, DNV, DQS, SGS. PCBC, ISOCERT.

Spotkanie miało charakter warsztatowo – uzgodnieniowy. Przedstawione zostały najważniejsze wnioski co do przyszłości audytów, wynikające z podsumowania audytów przez urzędy marszałkowskie i WIOŚie.

Przedstawiane były najważniejsze kwestie dotyczące Kodeksu Dobrych Praktyk, nieprawidłowości zgłaszanych przez weryfikatorów oraz podsumowanie systemowe dotyczące nieprawidłowości w zakresie przepływu surowca odpadowego. Odbył się również warsztat połączony z dyskusją dotyczący możliwości dostosowania Bazy Danych o Odpadach BDO do potrzeb audytorów.

Podczas spotkania podjęto dyskusje dotyczące sposobu przeprowadzania audytów oraz możliwości uzgadniania i wyjaśniania kwestii spornych i rozbieżności interpretacyjnych.

Minister Sławomir Mazurek podkreślił ważną rolę audytów w nowym systemie gospodarki odpadami, dostosowanej do zapisów Circular Economy Package oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jako jedno z możliwych narzędzi samokontroli rynku, wymaganej zapisami art. 8a dyrektywy ramowej.