Miesiąc: <span>czerwiec 2023</span>

Aktualizacja Wytycznych OECD
13 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada OECD w dniu 8 czerwca 2023 r. przyjęła aktualizację Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Aby dowiedzieć się o kluczowych zmianach w dokumencie oraz roli interesariuszy w procesie aktualizacji Wytycznych OECD zapraszamy do udziału w konferencji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, która odbędzie 27 czerwca 2023 r. w …

Otwarte konsultacje ws. ESRS
12 czerwca 2023 r.

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła otwarte konsultacje w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Dostęp na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en . Termin przedstawiania opinii kończy się 7 lipca br.