Aktualizacja Wytycznych OECD13 czerwca 2023 r.

Aktualizacja Wytycznych OECD
13 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada OECD w dniu 8 czerwca 2023 r. przyjęła aktualizację Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Aby dowiedzieć się o kluczowych zmianach w dokumencie oraz roli interesariuszy w procesie aktualizacji Wytycznych OECD zapraszamy do udziału w konferencji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, która odbędzie 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Osobisty udział w konferencji będzie możliwy po rejestracji poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 19 czerwca 2023 r.

Program Konferencji nt. Wytycznych OECD 27_06_2023