Otwarte konsultacje ws. ESRS12 czerwca 2023 r.

Otwarte konsultacje ws. ESRS
12 czerwca 2023 r.

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła otwarte konsultacje w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS).

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dostęp na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en .

Termin przedstawiania opinii kończy się 7 lipca br.