XXIX Walne Zebranie Członków PFISO 140001 czerwca 2023 r.