Miesiąc: <span>marzec 2020</span>

Weryfikacje EMAS w czasie COVID-19
30 marca 2020 r.

Komisja Europejska przesuwa terminy weryfikacji i planowanych wizyt on-site, które miałyby być realizowane w okresie ograniczeń związanych z epidemią, pozostawiając ustalenie nowych terminów w rozsądnym czasie po ustaniu epidemii. Konieczne jest powiadomienie władzy krajowej (czyli w Polsce: GDOŚ) o ustalonych nowych terminach. Ważność rejestracji EMAS jest przedłużana do 3 miesięcy od daty …

Audyty gospodarki odpadami a wirus
27 marca 2020 r.

Z przykrością informujemy, że nasz postulat przesunięcia terminów obowiązkowych audytów w zakresie gospodarki odpadami (por. info z 12 marca) nie został zrealizowany. Do ostatniej chwili byliśmy mamieni obietnicą ich umieszczenia w pakiecie „tarczy antykryzysowej”. Owszem w tym pakiecie znalazły się przepisy (w projekcie ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub …

Audyty recyklerów w sytuacji kryzysowej
12 marca 2020 r.

12 marca Zarząd Polskiego Forum ISO 14000 wystąpił do Ministra Klimatu z propozycją zainicjowania zmian ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w których jednoznacznie zapisane są terminy realizacji audytów zewnętrznych do …