Weryfikacje EMAS w czasie COVID-1930 marca 2020 r.

Weryfikacje EMAS w czasie COVID-19
30 marca 2020 r.

Komisja Europejska przesuwa terminy weryfikacji i planowanych wizyt on-site, które miałyby być realizowane w okresie ograniczeń związanych z epidemią, pozostawiając ustalenie nowych terminów w rozsądnym czasie po ustaniu epidemii. Konieczne jest powiadomienie władzy krajowej (czyli w Polsce: GDOŚ) o ustalonych nowych terminach.

Ważność rejestracji EMAS jest przedłużana do 3 miesięcy od daty zrealizowanej walidacji.

Pełny tekst informacji oraz robocza wersja tłumaczenia