Zasady i terminy auditów oceny zgodności i akredytacji w sytuacji zagrożenia COVID-196 kwietnia 2020 r.

Zasady i terminy auditów oceny zgodności i akredytacji w sytuacji zagrożenia COVID-19
6 kwietnia 2020 r.

IAF (International Accreditation Forum) opublikowało dokument IAF FAQ zawierający odpowiedzi na niektóre kwestie w obszarach, jakie realizują członkowie organów akredytujących (zrzeszeni w) IAF i akredytowane przez nich jednostki certyfikujące. Pytania i odpowiedzi nie zawierają wyczerpujących wyjaśnień, ale stanowią ogólne wytyczne dotyczące zarządzania oraz działań związanych z oceną zgodności w konkretnej sytuacji COVID-19.

IAF – International Accreditation Forum jest międzynarodową organizacją zrzeszającą jednostki akredytujące, prowadzące akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby i usługi, jednostek certyfikujących osoby i inne programy z zakresu oceny zgodności.

IAF FAQ (tłumaczenie własne) pytania 1-14

Pojawiła się również informacja o tym, że certyfikacja OHSAS 18001 może zostać przedłużona o maksymalnie sześć miesięcy tj. do 11.09.2021. Więcej informacji w poniższym pliku.

IAF FAQ (tłumaczenie własne) pytania 15-16