Audyty gospodarki odpadami a wirus 27 marca 2020 r.

Audyty gospodarki odpadami a wirus
27 marca 2020 r.

Z przykrością informujemy, że nasz postulat przesunięcia terminów obowiązkowych audytów w zakresie gospodarki odpadami (por. info z 12 marca) nie został zrealizowany. Do ostatniej chwili byliśmy mamieni obietnicą ich umieszczenia w pakiecie „tarczy antykryzysowej”. Owszem w tym pakiecie znalazły się przepisy (w projekcie ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców) o wsparciu, jakiego może udzielić Państwo, być również może przypadku ukarania przedsiębiorcy za nieprzeprowadzenie audytu. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawarto z kolei przepisy zwalniające z odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu wirusa, ale dotyczy to tylko najmu powierzchni sprzedaży

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera inne przepisy mogące dotyczyć ochrony środowiska:

  • znaczne uproszczenie procedury unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, powstających w związku ze zwalczaniem COVID-19 oraz odstąpienie od niektórych wymagań dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych,
  • prolongata terminu sporządzania kart przekazania odpadów w wersji papierowej do 31 grudnia 2020 r.
  • możliwość przedłużenia pracy urządzeń poddozorowych (np. kotłów) do 6 miesięcy po terminie wymaganych badań.

Ma być możliwość opóźnionego składania sprawozdań, ale tylko w zakresie wymienionych w projekcie ustawy przepisów dot. finansów.