Audyty recyklerów w sytuacji kryzysowej12 marca 2020 r.

Audyty recyklerów w sytuacji kryzysowej
12 marca 2020 r.

12 marca Zarząd Polskiego Forum ISO 14000 wystąpił do Ministra Klimatu z propozycją zainicjowania zmian ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w których jednoznacznie zapisane są terminy realizacji audytów zewnętrznych do końca kwietnia, a więc w okresie, w którym wskazane byłoby ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie kontaktów. Niestety, takie ograniczenie wymaga zmiany ustaw, w innym wypadku przedsiębiorcy ryzykują potężnymi karami.

Wydaje się, że dobrym miejscem do umieszczenia odpowiednich zmian byłby tzw. pakiet antykryzysowy przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju (ale gospodarzem ustaw odpadowych jest Minister Klimatu).