Zapytanie ofertowe – tłumaczenie podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM15 września 2020 r.

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
15 września 2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty:

  1. dotyczącej tłumaczenia na język angielski podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
  2. dotyczącej profesjonalnej weryfikacji tłumaczenia na język angielski pod względem słownictwa specjalistycznego podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Odnośnie zapytania ofertowego nr 1:

  1. Tłumaczenie dotyczy tekstu specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
  2. Tekst obejmuje 52 strony składające się z 122 212 znaków.
  3. Termin składania ofert: 5.10.2020.
  4. Oferta powinna spełniać poniższe warunki:

– tłumaczenie powinno zostać wykonane przez osobę z niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie tłumaczeń,

– cena powinna obejmować tłumaczenie całości dokumentu.

Odnośnie zapytania ofertowego nr 2:

  1. Weryfikacja tłumaczenia dotyczy tekstu specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
  2. Tekst obejmuje 52 strony składające się z 122 212 znaków.
  3. Termin składania ofert: 20.10.2020.
  4. Oferta powinna spełniać poniższe warunki:

– weryfikacja tłumaczenia powinna zostać wykonana przez osobę, najlepiej native speakera, która posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie tłumaczeń,

– cena powinna obejmować tłumaczenie całości dokumentu.

Kryterium oceny ofert – cena brutto za tłumaczenie całego dokumentu (waga – 100%)

Oferty proszę przesyłać na adres: sekretariat@pfiso14000.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie PF ISO 14000, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zapytanie ofertowe