EMAS a audyt energetyczny28 września 2020 r.

EMAS a audyt energetyczny
28 września 2020 r.

Dzięki staraniom naszych kolegów ze Stowarzyszenia Andrzeja Ociepy i Grzegorza Ścibisza podjętym ponad rok temu mającym na celu uzyskanie od Urzędu Regulacji Energetyki stosownych interpretacji przepisów art. 36 ust. 2  w ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) osiągnięto niebagatelny sukces!

Urząd Regulacji Energetyki uznał, że na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy, dotyczącego audytów energetycznych, biorąc pod uwagę stosowane wyjaśnienia organów administracji publicznej do tej ustawy oraz zasady wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS,  zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, tj. przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego, pod pewnymi warunkami mogą być przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system ekozarządzania i audytu (EMAS), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie URE

Gratulujemy Panom wytrwałości i determinacji!