Sprostowanie w polskiej wersji Rozporządzenia EMAS5 października 2020 r.

Sprostowanie w polskiej wersji Rozporządzenia EMAS
5 października 2020 r.

Z satysfakcją informujemy, że wielomiesięczne zabiegi naszego Stowarzyszenia dotyczące sprostowania niedoskonałości tłumaczeniowych w polskiej wersji językowej Rozporządzenia EMAS zakończyły się sukcesem. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 288/29 z 3.09.2020 r. ukazało się sprostowanie polskiej wersji językowej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Sprostowanie dotyczy zarówno pojęć, które były niezgodne z obowiązującą polską wersją normy ISO 14001, jak i innych. Na niedoskonałości tłumaczenia zwracaliśmy uwagę od chwili wydania Rozporządzenia EMAS w 2009 r., ale obecnie – od wydania normy PN-EN ISO 14001:2015P – stały się one rażące. Polskie Forum ISO 14000 w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu opracowało propozycję takich poprawek, która została następnie wykorzystana w tym sprostowaniu. Niestety sprostowanie ograniczyło się do zasadniczej części Rozporządzenia EMAS (bez załączników).

Pełny tekst sprostowania jest dostępny na stronach EUR-lex