Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu22 sierpnia 2020 r.

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu
22 sierpnia 2020 r.

21 sierpnia br. odbyło się spotkanie (internetowe) przedstawicieli Polskiego Forum ISO 14000 z Departamentem Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu w sprawie powiązań między systemami zarządzania środowiskowego i efektywnością energetyczną, w tym audytami energetycznymi. Warto zauważyć, że możliwe jest spełnienie tego obowiązku przez dużych przedsiębiorców przy wykorzystaniu systemów zarządzania energią ISO  50001 lub zarządzania środowiskowego. W kontekście zbliżającego się terminu ponownego wykonania audytów energetycznych Polskie Forum ISO 14000 zwróciło uwagę na potrzebę pilnego wydania wyjaśnień URE (uzgodnionych w ostatnim czasie między Ministerstwem Klimatu i URE), dotyczących ułatwień dla dużych przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie EMAS, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu. Przyczyni się to do zwiększania atrakcyjności systemu ekozarządzania i audytu EMAS wśród  dużych przedsiębiorców.  Ponadto Polskie Forum ISO 14000 zadeklarowało przekazanie  swoich propozycji do projektu zmian ustawy o efektywności energetycznej, który jest obecnie w toku prac.