XXVII Walne Zebranie Członków PFISO 1400023 maja 2022 r.

XXVII Walne Zebranie Członków PFISO 14000
23 maja 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zaprasza na zwołane na dzień 13. czerwca 2022 r. XXVII Walne Zebranie Członków

Udział  w XXVII Walnym Zebraniu można wziąć stacjonarnie w Ośrodku Wypoczynkowym ORLE GNIAZDO HUCISKO k/Częstochowy (https://orlegniazdo.pl/) lub online poprzez link, który zostanie udostępniony wszystkim, którzy potwierdzą swój udział.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie obecności w wybranej formie (stacjonarnej bądź online) lub zgłoszenie nieobecności na Walnym w terminie do 3 czerwca – w sekretariacie Stowarzyszenia (email: sekretariat@pfiso14000.org.pl, tel. 516 49 89 35)

Komunikat XXVII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000