Spotkanie w MKiŚ w sprawie odliczania zanieczyszczeń i audytów20 maja 2022 r.

Spotkanie w MKiŚ w sprawie odliczania zanieczyszczeń i audytów
20 maja 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych audytorów serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące sytuacji z wystawianiem DPR i EDPR w 2022 roku, które odbędzie się 6 czerwca (poniedziałek) w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie oraz w formie online.

W spotkaniu, którego celem jest poprawa i uspójnienie rozumienia przepisów, interpretacji i  funkcjonowania oraz kontroli dokumentów DPR/EDPR w roku 2022 i możliwości audytowania tych dokumentów przez audytorów weryfikatorów EMAS, wezmą udział audytorzy, przedstawiciele PCA, GIOŚ, WIOŚ-ów, przedstawiciele urzędów marszałkowskich.

Spotkanie jest organizowane z inicjatywy audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklerów w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 1 czerwca 2022r. na adres e-mail sekretariat@pfiso14000.org.pl