Konferencja nt. systemu weryfikacji technologii  środowiskowych ETV27 maja 2022 r.

Konferencja nt. systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV
27 maja 2022 r.

Pani Izabela Ratman-Kłosińska, kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się w Brukseli w dniu 1 czerwca 2022 r. jako wydarzenie partnerskie EU Green Week dotyczące systemu weryfikacji technologii  środowiskowych ETV. Konferencja jest organizowana w formie hybrydowej.

Więcej informacji i rejestracja uczestników na stronie: https://lifeproetv.eu/our-events/