Współpraca Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 z Polskim Komitetem Normalizacyjnym20 czerwca 2022 r.

Współpraca Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
20 czerwca 2022 r.

Członkowie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą aktywny udział w pracach normalizacyjnych w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN oraz na szczeblu międzynarodowym w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 207 Environmental Management. Udział we wspomnianych pracach na szczeblu krajowym i międzynarodowym pozwala śledzić światowe trendy normalizacyjne oraz podejmować strategiczne decyzje odnośnie do planów działania Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 w kolejnych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z listą zadań, w których brali udział przedstawiciele PFISO 14000