Wsparcie dla ISO 1400126 lutego 2021 r.

Wsparcie dla ISO 14001
26 lutego 2021 r.

Jak wiadomo norma ISO 14001 ma charakter ogólny i nie odnosi się do konkretnych aspektów środowiskowych. Organizacje poszukujące bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania modelu systemu zarządzania opisanego w normie ISO 14001 w działaniach związanych z konkretnymi aspektami mogą szukać wsparcia w innych dokumentach należących do rodziny ISO 14000.  W 2019 r. opublikowano normę ISO 14090:2019 Adaptacja do zmian klimatu — Zasady, wymagania i wytyczne (tłumaczenie nieoficjalne). Niedawno ukazał się dokument (tzw. biała księga) “How to use ISO 14090 to support adaptation to climate change in an ISO 14001 environmental management system” („Jak wykorzystać ISO 14090 do wspierania procesu adaptacji do zmian klimatu w ramach systemu zarządzania środowiskowego opartego na ISO 14001” opracowany przez zespół ekspertów z udziałem naszego kolegi Andrzeja Ociepy. Warto przypomnieć, że niezależnie powstaje seria norm ISO 14002 pełniących podobną funkcję jak ISO 14090 w odniesieniu do innych aspektów środowiskowych. Polskie Forum ISO 14000 uczestniczy również w tych pracach.