Audyty recyklerów – bez zmian 23 lutego 2021 r.

Audyty recyklerów – bez zmian
23 lutego 2021 r.

W końcu ub. roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zainicjowanie zmian przepisów, które miałyby na celu ułatwienie realizacji audytów wymaganych przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że nie ma takiego problemu, a obowiązujący już od niemal roku stan epidemii wcale nie utrudnia prowadzenia audytów. Wydaje się więc, że zamiast słuchania defetystycznych prognoz ministra właściwego ds. zdrowia, należy się po prostu wziąć do roboty.

Pamiętajmy, że audyt zakładu zużytego sprzętu musi się wiązać z wizytą on-site, natomiast decyzja o przeprowadzeniu w trybie zdalnym audytu w zakładzie prowadzącym przetwarzanie odpadów opakowaniowych powinna być poprzedzona rzetelną analizą ryzyk, związanych z przyjęciem takiego trybu.