Audytowanie w trybie zdalnym – zapraszamy na seminarium!5 stycznia 2021 r.

Audytowanie w trybie zdalnym – zapraszamy na seminarium!
5 stycznia 2021 r.

POLSKIE FORUM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA zrzeszające Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000, Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB zaprasza do udziału w dniu 28 stycznia 2021 r. w pierwszej części modułowego seminarium szkoleniowo – doskonalącego AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE)

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem w zakresie realizacji audytów prowadzonych w różnych organizacjach.

Seminarium szkoleniowe realizowane on-line poprzez stronę www i na platformie zoom, w modułach 3 godzinnych (godz. 9.00-12.00), realizowanych 1 x tygodniu – w czwartki, zgodnie z programem, który znajduje się w Komunikacie nr_1.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 22 stycznia 2021 r. na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl

Komunikat wraz z kartą uczestnictwa znajduje się na stronie www: http://pfiso9000.pl/start-28012021-modulowe-seminarium-szkoleniowo-%E2%80%93-doskonalace-audytowanie-w-trybie-zdalnym-(on-line).html