Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27.11.2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika23 grudnia 2020 r.

Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27.11.2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika
23 grudnia 2020 r.

Ukazała się Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27 listopada 2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020D1802)

Decyzja ta nie ustanawia nowego przewodnika dla EMAS, ale zmienia treść obowiązującego przewodnika (tabele określające sektory gospodarki, w których może być dopuszczalne zastosowanie metody doboru próby do weryfikacji)

Zmiana polega na dopuszczeniu wykorzystania metody doboru próby do celów weryfikacji organizacji posiadających wiele obiektów, w następujących sektorach:

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (np. supermarkety) – kod NACE 47.1,
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (opieka rezydencjalna) – kod NACE 87,
  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania (kod NACE 88).

Nie są to duże zmiany, ale zawsze jest to jakieś ułatwienie dla organizacji z tych sektorów, które chciałyby się zarejestrować.

W Polsce dotychczas nie zarejestrowano organizacji w ramach tych sektorów.