Szkolenie uzupełniające dla audytorów w zakresie BDO12 marca 2021 r.

Szkolenie uzupełniające dla audytorów w zakresie BDO
12 marca 2021 r.

Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza na szkolenie uzupełniające dla audytorów w zakresie BDO, które odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. w godz. 14.30 – 18.00 za pomocą platformy Clickmeeting.

Program szkolenia:

  1. Damian Korczewski – Ewidencja dot. opakowań w BDO
  2. Nina Leszczyńska – Dudek – Ewidencja dot. ZSEE w BDO
  3. Małgorzata Kozicka – Ochal – Sprawozdawczość w BDO w zakładzie przetwarzania i u recyklera
  4. Wojciech Świątek – przypadki do omówienia, dyskusja, pytania

Po szkoleniu będą wystawiane zaświadczenia uczestnictwa.

Odpłatność za szkolenie dla osób z organizacji będącej członkiem wspierającym Forum wynosi 200 zł; dla osób z organizacji nie będącej członkiem Forum 300 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17 marca do sekretariatu Stowarzyszenia PF ISO 14000 na adres:  sekretariat@pfiso14000.org.pl

Serdecznie zapraszamy!