Webinarium Projekt dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju20 października 2021 r.

Webinarium Projekt dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju
20 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Projekt dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju”, które odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Spotkanie organizuje Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W trakcie webinarium zostaną poruszone następujące tematy:

  • o zakresie projektu dyrektywy, która zobowiąże około 3 tysiące polskich spółek do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju,
  • o pracach nad jednolitymi europejskimi standardami raportowania na temat zrównoważonego rozwoju,
  • o potrzebie raportowania dla inwestorów, banków,ubezpieczycieli i NGOs,
  • jak można się przygotować do nadchodzących obowiązków sprawozdawczych.

W trakcie warsztatu będzie można zadawać pytania, na które eksperci postarają się odpowiedzieć w ostatniej części spotkania.

LINKI DO TRANSMISJI:
YouTube:     https://youtu.be/3sEn_tE0bC8
Facebook:    https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej/live_videos/

Serdecznie zapraszamy!